Main Page Sitemap

Top news

En moet dan de nacht hem inzicht geven in wat hij over dag met zijn volle verstand niet begrijpt?(1 Kor.13:12) Maar straks, duidt op het feit dat we dan dicht bij God zijn, waardoor die raadselachtige dingen zeer duidelijk worden gemaakt.Voel je hier niet ongemakkelijk..
Read more
Singer/songwriter Eliza Gilkyson, Austin 2002 "AV's songs are life itself.Dat, gevoegd bij een behoorlijk portie liefdesverdriet en de zoek man met mijn vrouw, om te gaan slapen vele jaren on the road om de status te bereiken die hij inmiddels heeft verdiend, zorgen ervoor dat..
Read more

Looptijd van de obligatie definitie


Omdat je met 1 obligatie afhankelijk bent van de evolutie van 1 schuldenaar en de situatie bij deze, zij het overheid, bank of bedrijf, toch kan evolueren of had jij 5 jaar geleden gedacht dat Griekenland zijn kredietverplichtingen niet meer zou nakomen?
Dit kan een vast of een variabel (rente)p.
0 0, een obligatie is een schuldbewijs van een lening.
En als de uitgever van de obligatie op een faling zou afstevenen, is je geld natuurlijk in rook opgegaan en moet je wachten tot curatoren voor jou de ontmanteling van de uitgever geregeld hebben en je daarmee -hopelijk volledig- terugbetalen.De grootste voordelen van een gewone obligatie, het vooraf gekende rendement en de vaste eindvervaldag, gelden niet voor een obligatiefonds.Met name het laatste is uiteraard moeilijk te voorspellen.) Als datingsite brugge hulpmiddel voor scenarioanalyses kan het echter bruikbaar zijn.0 0 Roerende waarde, effect dat een deel vertegenwoordigt van een lening op lange termijn die werd uitgegeven door de staat, een openbare instelling of een privé obligatie geeft recht op de betaling van een interest (die meestal vast is tijdens de looptijd van.Hoewel duration en zijn afgeleiden zoals de modified en Macaulay-duration zeer vaak gebruikt worden zijn er enkele tekortkomingen die te wijten zijn aan de vooronderstellingen die men heeft gemaakt bij de opbouw van het model.De aannames die in de berekening van de duration van een lening worden gehanteerd hebben aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een aantal andere theoretische concepten zoals convexiteit, maar deze gaan zelf ook geplaagd onder fouten in hun aannames.5 2, een schuldbewijs dat je kunt verhandelen.De informatieve meerwaarde daarvan is echter beperkt: het gaat dan om "cijfers achter de komma".
0 0 verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend verplichtschrift 0 0 Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid.
In ruil krijg je op regelmatige tijdstippen een rentevergoeding.
Hoe kan een obligatiefonds nu rendement bieden aan een belegger?Het is een beleggingsfonds dat in obligaties belegt.(Theoretisch zou met behulp van sterftekansen een redelijke schatting van het verloop van de verplichtingen gemaakt kunnen worden, doch bij dergelijke lange looptijden is het effect van kleine wijzigingen in de gehanteerde discontovoet erg groot.) Men kan duration ook gebruiken bij de afgeleide producten van.Ditzelfde doet zich voor bij obligaties.(Bij het ramen van de duration van een aandeel of een aandelenportefeuille zal gerekend worden met de toekomstige dividenden en met de toekomstige verkoop-opbrengst.Als je de wiskundige formule van dichtbij bekijkt zie je dat de duration voor een obligatie zonder coupon, ook wel 'zero coupon bond gelijk is aan de looptijd ervan.0 0 verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend verplichtschrift 0 0, een obligatie is een schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling verhandelbaar op de beurs.Gevonden op /lokaal/10709, looptijd, periode waarin een bepaald effect verhandelbaar.De looptijd van een obligatie, die op wordt uitgegev.
Naarmate de couponbetalingen groter zijn (couponrente hoger neemt de duration (en het koersrisico ).
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap