Main Page Sitemap

Top news

Dating Kosten, Klachten en - /.Online Dating gratis datingsites * online dating oude vrouw op zoek naar hulp - atis/online-dating/.Codices mesoamericanos yahoo dating Datingsite voor singles met een beperking - -.Oggetti tirolesi online dating Datingsites voor niet singles - -.Datingsite voor turken in nederland: Niet..
Read more
Voorganger: FR-559 Million Dollar Reload A sinners saint Frontiers Records FR-560 Asia XXX Opvolger: FR-561 Wigelius Reinventions Overgenomen van " ".Wanneer u een stilstaand beeld toevoegt, kunt u er een bepaalde duur aan toewijzen.No religion (Howe, Wetton, Downes) 6:36.De hoes van, xXX is net als..
Read more

Zoek sex dader door nummerplaat


Ik heb dus wat moeite moeten doen om het slachtoffer te worden van de Belgische internetcensuur.
Zelf heb ik mij moeten verplaatsen om deze boodschap op mijn scherm te kunnen krijgen.
'Het grote risico is dat de identificatie van deze personen sommige burgers ertoe kan brengen dat zij het recht in eigen handen nemen.En dat is toch enigszins anders dan wat de aankondiging van dit initiatief liet uitschijnen.De internetprovider waar ik gebruik van maak, Dommel, doet blijkbaar niet mee aan bbc sussex lokale radio het censuur-initiatief van de Belgische overheid, of zijn ze laat met het doorvoeren van de aanpassingen.Artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering: Art.Patrick Van Eecke, hoogleraar informaticarecht aan de Universiteit Antwerpen, nuanceert dat.Op het eerste gezicht gaat het dus inderdaad om een "vrijwillige" medewerking van internetproviders aan een door de overheid gecoördineerd censuursysteem.Verschillende Belgische bloggers reageren bijzonder kritisch.Update 00:43, de Standaard schrijft vandaag op haar voorpagina dat de blokkering gebeurde door middel van een bevelschrift van een Procureur des Konings.Vrijdagavond ontvingen 17 Belgische internet service providers (ISP's) een bevelschrift om vier websites onbereikbaar te maken.De procureur des Konings brengt de verantwoordelijke van het informaticasysteem op de hoogte van de zoeking in het informaticasysteem en deelt hem een samenvatting mee van de gegevens die zijn gekopieerd, ontoegankelijk gemaakt of verwijderd.Maar die blokkering is uiteindelijk nooit uitgevoerd, omdat de website ondertussen al niet meer bereikbaar was, aldus Coenjaerts.Er is in dit geval een gevaar voor de openbare orde, aldus Van Eecke, omdat pedofielen worden geïdentificeerd.Hij kan evenwel, behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid, het verdere gebruik van het geheel of een deel van deze gegevens toestaan, wanneer dit geen gevaar voor de strafvordering oplevert.Ik neem alvast nota van het feit dat het eerste opgemerkte geval van Belgische internetcensuur gén poging is om kinderporno van het net te houden, maar wel om de (wettelijk voorziene) privacy van veroordeelde pedofielen te beschermen.De populaire Belgische blogger Luc Van Braekel beschuldigt de overheid van internetcensuur en verwijst spottend naar 'De Grote Belgische Firewall' (een allusie op de Grote Chinese Firewall waarmee de communistische overheid het internet in China censureert).Het parket kan dat doen als de gegevens het voorwerp van een misdrijf vormen of voortkomen uit een misdrijf, en als ze bovendien 'strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden'.
In geval van dringendheid of om technische redenen, kan gebruik gemaakt worden van dragers, die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.
Indien de gegevens het voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens die door middel daarvan worden.OpenDNS ingesteld als DNS-provider.Hetzelfde geldt, wanneer gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen in een informaticasysteem, samen met hun drager in beslag worden genomen, overeenkomstig de vorige artikelen.Onverminderd de specifieke bepalingen van dit artikel, zijn de regels van dit wetboek inzake inbeslagneming, met inbegrip van artikel 28sexies, van toepassing op het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens.Zoals eerder beschreven had ik in mijn instellingen.Het parket heeft al sinds 2001 de bevoegdheid om gegevens in een informaticasysteem 'ontoegankelijk te maken volgens artikel 39bis van het wetboek van strafvordering.Dat is volgens mij een reëel risico.'.Wanneer de in 2 vermelde maatregel niet mogelijk is om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens, wendt hij de passende technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van.Maar zelfs nadat ik deze instelling weer gewist had, en nadat ik voor alle zekerheid in een DOS-venster het commando "ipconfig /flushdns" ingegeven had om de DNS-cache van mijn PC te ledigen, kon ik nog altijd ongehinderd de bewuste sites raadplegen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap